Kelluvat ponttonisillat

Kelluva ponttonisilta suunnitellaan aina olosuhteet ja käyttötarkoitus huomioiden. Suunnitelmissa otamme huomioon tungoskuorman ja teemme vakavuuslaskelmat epätasaisella kuormalla. Kohteet ovat erilaisia ja kelluvan ponttonisillan suunnitelmissa on olosuhteiden lisäksi selvitettävä myös maatuen korkeusasema sekä kulkusillan pituus ja liittyminen rantaan.

Riippumatta kelluvan sillan käyttötarkoituksesta, niin turvallisuuteen on aina kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi kevyenliikenteen siltaa suunniteltaessa tulisi sillan kaiteen olla riittävän korkea polkupyöräliikenne huomioiden. Myös esteettömyys on varmistettava. Hyvät rampit helpottavatkin kulkemista lastenvaunujen ja rattaiden sekä pyörätuolin kanssa.

Kelluva silta Urjalassa
Yksityishenkilön mökille Urjalaan, kahden pienen saaren väliin rakennettu kelluva silta. Saarella, jossa mökki on, ei juurikaan ole oleskelutilaa, niin sillalle rakennettiin levitys oleskelua varten. Turvallisuuden kannalta kaiteet ovat välttämättömät ja tässä sillassa ulkonäköä parannettiin ristikkokaiteilla.

Kevyenliikenteen silta
Kuusamossa, Kirkkosaaren ja Lahdentauksen välille rakennetun kevyenliikenteen sillan pituus on kaikkiaan lähes 100 m. Kohteessa on haluttu mahdollistaa veneliikenne, joten kulkusillan kohdalla sillan alituskorkeudeksi on jätetty 3 m.